LIQUI MOLY

150 ml doos
€ 12,42

€ 82,80 à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS08:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P314: Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 14814868
3330
EAN/GTINs 4100420033308

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken