Servolenkungsöl

HIGH PERFORMER
Servolenkungsöl

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

1 l doos   € 11,11 à Liter
€ 11,11
20 l bidon   € 6,24 à Liter
€ 124,71

Productdetails

Servolenkungsöl

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H332: Schadelijk bij inademing.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15490369
15490370
19084
19085
Werkgebied personenwagen
Vrijgave 1940 766
BMW 81 22 9 407 758
DIN 51524 Teil 3
Ford, Fendt, Saab, Volvo, MAN M 3289
ISO 7308
MB 345.00
VW 52146 (G002 000)
ZF TE-ML 02K
Kenmerken synthetisch
EAN/GTINs 4051379515813
4051379515820

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken