Zentralhydrauliköl VA-ZHM
 

VAICO
Zentralhydrauliköl VA-ZHM

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Niet leverbaar

Productdetails

Zentralhydrauliköl VA-ZHM

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

Gevarenaanduidingen:
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 10127504
V60-0017
Werkgebied bus
industrie
machines
tractor
vrachtwagen
Vrijgave Mercedes-Benz 343.00
EAN/GTINs 4046001282386

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken