CASTROL
EDGE Titanium FST 5W-30 LL

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

1 l doos   € 15,27 à Liter
€ 15,27
5 l bidon   € 10,11 à Liter
€ 50,55
20 l bidon   € 7,69 à Liter
€ 153,78
60 l vat   € 10,17 à Liter
€ 610,10
208 l vat   € 8,33 à Liter
€ 1.731,71

Productdetails

EDGE Titanium FST 5W-30 LL

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

Gevarenaanduidingen:
H301: Giftig bij inslikken.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H311: Giftig bij contact met de huid.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H331: Giftig bij inademing.
H361f: Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15142290
15142291
15270784
15270785
15270786
15664C
15664F
15665C
15665F
15669E
Werkgebied personenwagen
Vrijgave ACEA C3
MB 229.31
MB 229.51
Porsche C30
VW 504.00
VW 507.00
Viscositeit 5W-30
Series EDGE Titanium FST
EAN/GTINs 4008177107016
4008177111624
4008177107009
4008177106989
4008177111617

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken