HIGH PERFORMER
0W-20 VOLVO

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

1 l doos   € 9,10 à Liter
€ 9,10
5 l kan   € 5,53 à Liter
€ 27,67
20 l bidon   € 4,25 à Liter
€ 84,98

Productdetails

0W-20 VOLVO

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

Gevarenaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.

EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
artikelnummer fabrikant 15490300
15490301
15490302
15490303
15490304
18315
18316
18317
18318
18319
Werkgebied personenwagen
Vrijgave ACEA A1
ACEA B1-12
VOLVO VCC RBS0-2AE
Viscositeit 0W-20
EAN/GTINs 4032167183179
4032167183155
4032167183186
4032167183162
4032167183193

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken