10W-40 SAPS Russpartikelfilter

HIGH PERFORMER
10W-40 SAPS Russpartikelfilter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

5 l kan   € 5,34 à Liter
€ 26,69
20 l bidon   € 3,87 à Liter
€ 77,45
60 l vat   € 4,32 à Liter
€ 259,46
208 l vat   € 3,50 à Liter
€ 727,90

Productdetails

10W-40 SAPS Russpartikelfilter

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P338: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P337: Bij aanhoudende oogirritatie:
P313: Een arts raadplegen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15841916
15841962
15842010
15842020
18130
18131
18132
18198
Werkgebied personenwagen
vrachtwagen
Vrijgave ACEA E6
ACEA E7
API CF-4
API CG-4
API CH-4
API CI-4
Deutz DQC III-10 LA
JASO DH-2
MAN M 3271-1
MAN M3477
MB 228.5
MB 228.51
MTU Type 3.1
Mack EO-N
Renault RGD
Renault RLD-2
Renault RXD
Volvo VDS-3
Viscositeit 10W-40
Kenmerken olie voor het hele jaar
Series SAPS Russpartikelfilter
EAN/GTINs 4051379516971
4051379516032
4051379517077
4051379516490

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken