10W-40 SHPD Ganzjahresöl

HIGH PERFORMER
10W-40 SHPD Ganzjahresöl

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

5 l bidon   € 4,80 à Liter
€ 24,00
20 l bidon   € 3,33 à Liter
€ 66,65
60 l vat   € 3,78 à Liter
€ 227,09
208 l vat   € 2,96 à Liter
€ 615,67

Productdetails

10W-40 SHPD Ganzjahresöl

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P338: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P337: Bij aanhoudende oogirritatie:
P313: Een arts raadplegen.artikelnummer fabrikant 15841939
15841959
15841986
15841987
18075
18076
18077
18097
Werkgebied personenwagen
Vrijgave ACEA A3
ACEA E7
API CF-4
API CG-4
API CH-4
API CI-4
API SL
Allison C-4
Caterpillar ECF 2 (ECF-1a)
Cummins CES 20071
Cummins CES 20072
Cummins CES 20076
Cummins CES 20077
Cummins CES 20078
Fiat 9.55535-D2
Fiat 9.55535-G2
Global DHD-1
JASO DH-1
MAN M 3275-1
MB 228.3
MB 229.1
MTU Type 2
Mack EO-M Plus
Mack EO-N
Renault RLD-2
Volvo VDS-3
Viscositeit 10W-40
Kenmerken olie voor het hele jaar
Series SHPD Ganzjahresöl
EAN/GTINs 4051379516261
4051379516735
4051379516469
4051379516742

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken