HIGH PERFORMER

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

1 l doos   € 10,26 à Liter
€ 10,26
5 l kan   € 6,74 à Liter
€ 33,72
20 l bidon   € 5,57 à Liter
€ 111,40

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H360F: Kan de vruchtbaarheid schaden.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P201: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P308: NA (mogelijke) blootstelling:
P313: Een arts raadplegen.
P405: Achter slot bewaren.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15490310
15490311
15490312
15490313
15490314
18120
18121
18122
18123
18124
Werkgebied personenwagen
Vrijgave ACEA C2
PSA B71 2312
Viscositeit 0W-30
Kenmerken universeel
EAN/GTINs 4032167181243
4032167181205
4032167181229
4032167181212
4032167181236

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken