FS 0W-40

MOBIL
FS 0W-40

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

1 l fles   € 13,49 à Liter
€ 13,49
5 l bidon   € 9,87 à Liter
€ 49,36
20 l bidon   € 8,35 à Liter
€ 166,97
60 l vat   € 8,51 à Liter
€ 510,67

Productdetails

FS 0W-40

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

Gevarenaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H401: Giftig voor het leefmilieu in het water.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
artikelnummer fabrikant 153672
153678
153681
153682
15624205
15624206
15624892
15683703
Werkgebied personenwagen
Viscositeit 0W-40
EAN/GTINs 5425037865067
5425037864992
5425037865074
5425037865043

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken