MAXLIFE 5W30

VALVOLINE
MAXLIFE 5W30

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

1 l doos   € 11,82 à Liter
€ 11,82
5 l kan   € 7,36 à Liter
€ 36,78

Productdetails

MAXLIFE 5W30

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

Gevarenaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
artikelnummer fabrikant 15842594
15842637
872371
872794
Werkgebied personenwagen
Viscositeit 5W-30
Series MAXLIFE
EAN/GTINs 8710941021829
8710941022567

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken