Valvoline ATF

VALVOLINE
Valvoline ATF

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

1 l doos   € 12,26 à Liter
€ 12,26
5 l kan   € 9,02 à Liter
€ 45,11
20 l bidon   € 9,60 à Liter
€ 191,98

Productdetails

Valvoline ATF

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

Gevarenaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
artikelnummer fabrikant 15287042
15287043
15287044
866885
866886
867092
Kenmerken Automatic Transmission Fluid
EAN/GTINs 8710941019550
8710941019543
8710941020235

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken