Heavy Duty Axle Oil Pro 75W-140
 

VALVOLINE
Heavy Duty Axle Oil Pro 75W-140

20 l bidon
€ 377,12

€ 18,86 à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Heavy Duty Axle Oil Pro 75W-140

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

Gevarenaanduidingen:
H290: Kan bijtend zijn voor metalen.
H302: Schadelijk bij inslikken.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
artikelnummer fabrikant 15287069
867061
Viscositeit 75W-140
EAN/GTINs 8710941020082

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken