Valvoline

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

20 l bidon   € 7,17 à Liter
€ 143,49
208 l vat   € 6,39 à Liter
€ 1.329,12

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Gevarenaanduidingen:
H302: Schadelijk bij inslikken.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
artikelnummer fabrikant 15287065
15287066
866923
866924
Viscositeit 80W-90
EAN/GTINs 8710941019741
8710941019758

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken