Headlight Protectant
 

MEGUIAR´S
Headlight Protectant

296 ml fles
€ 19,71

€ 66,59 à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Headlight Protectant

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15381631
5017110
EAN/GTINs 4260314990022

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken