Ultimate Polish
 

MEGUIAR´S
Ultimate Polish

473 ml fles
€ 19,58

€ 41,40 à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Ultimate Polish

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS08:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15381657
5019216
EAN/GTINs 0070382006211

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken