CockpitPfleger New Car
 

SONAX
CockpitPfleger New Car

400 ml spuitbus
€ 9,75

€ 24,38 à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

CockpitPfleger New Car

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS02:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting


Veiligheidsaanbevelingen:
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P260f: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
P501a: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.artikelnummer fabrikant 03563000
15324461
EAN/GTINs 4064700356306

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken