KlarSicht 1:100 Konzentrat
 

SONAX
KlarSicht 1:100 Konzentrat

250 ml doos
€ 9,86

€ 39,44 à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

KlarSicht 1:100 Konzentrat

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

Gevarenaanduidingen:
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.artikelnummer fabrikant 03711410
15325535
EAN/GTINs 4064700371149

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken