XTREME Felgen Versiegelung

SONAX
XTREME Felgen Versiegelung

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

400 ml spuitbus   € 28,37 à Liter
€ 11,35
250 ml spuitbus   € 69,20 à Liter
€ 17,30

Productdetails

XTREME Felgen Versiegelung

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS02:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting


Veiligheidsaanbevelingen:
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P261f: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
P501a: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.artikelnummer fabrikant 02361000
04363000
15324579
15381178
Series XTREME
EAN/GTINs 4064700236103
4064700436305

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken