XTREME Polish+Wax 2 Hybrid NPT

SONAX
XTREME Polish+Wax 2 Hybrid NPT

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

250 ml doos   € 52,48 à Liter
€ 13,12
500 ml doos   € 34,70 à Liter
€ 17,35

Productdetails

XTREME Polish+Wax 2 Hybrid NPT

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

Gevarenaanduidingen:
H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.artikelnummer fabrikant 02071000
02072000
15381342
15381344
Series XTREME
EAN/GTINs 4064700207103
4064700207202

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken