XTREME Protect Shine Hybrid NPT
 

SONAX
XTREME Protect Shine Hybrid NPT

210 ml
€ 18,12

€ 86,29 à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

XTREME Protect Shine Hybrid NPT

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
H281: Bevat sterk gekoeld gas; kan cryogene brandwonden of letsel veroorzaken.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.


Veiligheidsaanbevelingen:
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P260f: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
P501a: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.artikelnummer fabrikant 02221000
15381346
Series XTREME
EAN/GTINs 4064700222106

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken