SONAX

125 ml doos
€ 12,67

€ 101,36 à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

Gevarenaanduidingen:
H302: Schadelijk bij inslikken.
H312: Schadelijk bij contact met de huid.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332: Schadelijk bij inademing.


Veiligheidsaanbevelingen:
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.artikelnummer fabrikant 03112000
15381245
EAN/GTINs 4064700311206

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken