Sonax

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

400 ml spuitfles   € 30,10 à Liter
€ 12,04
500 ml doos   € 34,28 à Liter
€ 17,14

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS02:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting


Veiligheidsaanbevelingen:
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
P501a: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.artikelnummer fabrikant 04323000
04325000
15381238
15382087
EAN/GTINs 4064700432307
4064700432505

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken