Syntrans Transaxle 75W-90

CASTROL
Syntrans Transaxle 75W-90

20 l bidon
€ 255,46

€ 12,77 à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Syntrans Transaxle 75W-90

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

Gevarenaanduidingen:
H302: Schadelijk bij inslikken.
H311: Giftig bij contact met de huid.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P273: Voorkom lozing in het milieu.artikelnummer fabrikant 1557C1
15625065
Viscositeit 75W-90
EAN/GTINs 4008177101755

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken