HIGH PERFORMER
75W-90 S

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

1 l doos   € 11,78 à Liter
€ 11,78
5 l kan   € 8,31 à Liter
€ 41,55
20 l bidon   € 6,96 à Liter
€ 139,10
60 l vat   € 6,59 à Liter
€ 395,59
208 l vat   € 6,15 à Liter
€ 1.278,50

Productdetails

75W-90 S

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302: BIJ CONTACT MET DE HUID:
P352: Met veel water/… wassen.
P333: Bij huidirritatie of uitslag:
P313: Een arts raadplegen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15841938
15841972
15841985
16006556
16006557
18354
18355
18356
18357
18358
Werkgebied personenwagen
Vrijgave API GL4
API GL5
Ford SQM-2C9002-AA
GM-M 75/1
MB 235.0
MF 1134
MIL-L 2105 D
Scania ST0 1:0
VW 501.50
ZF TE-ML 02B
ZF TE-ML 05A
ZF TE-ML 05B
ZF TE-ML 07A
ZF TE-ML 08
ZF TE-ML 12B
ZF TE-ML 12E
ZF TE-ML 16B
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19B
ZF TE-ML 19C
ZF TE-ML 21A
ZF TE-ML 21B
Viscositeit 75W-90
Series High Performer S
EAN/GTINs 4051379517367
4051379516254
4051379517374
4051379516728
4051379516599

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken